Iskorištenje ostatne biomase

Sve se više razvijaju nove tehnologije, koje se bave sakupljanjem ostatne poljoprivredne biomase, pripremanjem i korištenjem biomase za energetske potrebe, većinom za proizvodnju toplinske energije i zagrijavanje objekata šire namjene. Međutim, zbog neracionalnog raspolaganja energijom, u našim uvjetima, prikupljanje, obrada, priprema i korištenje ratarskih i hortikulturnih ostataka nisu našli širu primjenu. Pogodnost korištenja energije iz biomase, kao što su ostaci rezidbe ili slama je u tome što se najčešće nalaze na mjestu potrošnje ili u njihovoj blizini. Tako se poljoprivredni ostaci mogu koristiti u svom neizmijenjenom obliku kao energent u postupcima izgaranja zbog dobivanja topline, kao najstariji način korištenja.

 

Najvažnije sirovine za sakupljanje i preradu biomase do energije za koje možemo pružiti usluge savjetovanja su:

  • slama i kukuruzovina – obzirom da ostaci ratarske proizvodnje ujedno predstavljaju vrijednu sirovinu za očuvanje plodnosti tla, prema smjernicama Europske unije, potrebno je utvrditi potencijalno raspoloživu biomasu koja se smije koristiti u svrhu proizvodnje energije.
  • ostaci nakon rezidbe – energetski vrijedan i količinski značajan izvor energije, zahtijevaju dodatni radni angažman, a u izvjesnom smislu predstavljaju problem, vezan za njihovo uklanjanje sa proizvodnih površina.
  • ostaci nakon prerade poljoprivrednih proizvoda – komina masline, komina grožđa, razne pulpe nakon prizvodnje sokova, predstavljaju odličan izvor energije koji se trenutno u Hrvatskoj ne koristi u energetske svrhe. Ukoliko se ne kompostira, takav ostatak se zaorava ili odlaže na odlagališta otpada.